przetwarzać informacje

Co to jest RNDBWM.exe?

Proces znany jako Rivet Networks Dynamic Bandwidth Manager należy do oprogramowania SmartByte Drivers and Services firmy Rivet Networks. Opis: RNDBWM.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik RNDBWM.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” (na przykład C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ ). Znane r

Co to jest IDMan.exe?

Proces IDMan.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Internet Download Manager (IDM) lub Internet Download Manager lub MRT Pack (wersja DVD 25) należy do oprogramowania Internet Download Manager lub Internet Download Manager (IDM) lub IDM Crack lub BVTH - IDM (wersja 5.18.4 Silent) lub IDM 5.19

Co to jest Dell.D3.WinSvc.exe?

Proces znany jako Dell.D3.WinSvc należy do oprogramowania Dell Digital Delivery Services firmy Dell (www.dell.com). Opis: Dell.D3.WinSvc.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Dell.D3.WinSvc.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” - zazwyczaj C: \ Program Files (x86) \ Dell Digital Delivery Services \ . Znane

Co to jest YourPhone.exe?

Proces znany jako YourPhone.exe należy do oprogramowania Microsoft Your Phone lub Your Phone lub Logitech G HUB firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny YourPhone.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. Plik YourPhone.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” (zwykle C: \ Program Files \ WindowsApps \ Microsoft.YourPhone_

Co to jest VC_redist.x64.exe?

Proces znany jako VC_redist.x64.exe należy do oprogramowania Microsoft Visual C (wersja 2015 Redistributable, 2017 Redistributable) przez nieznany. Opis: VC_redist.x64.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. VC_redist.x64.exe znajduje się w podfolderze „C: \ ProgramData” (głównie C: \ ProgramData \ Package Cache \ {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} \ ). Znane ro

Co to jest KillerNetworkService.exe?

Proces znany jako Killer Network Service należy do oprogramowania Killer Network Service lub Killer Performance Suite firmy Rivet Networks. Opis: KillerNetworkService.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. KillerNetworkService.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” - zwykle C: \ Program Files \ Killer Networking \ Killer Control Center \ . Rozmia

Co to jest RtlS5Wake.exe?

Proces RtlS5Wake.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Realtek WOWL Utility należy do oprogramowania REALTEK Wireless LAN Driver lub Realtek WOWL Utility firmy Realtek (www.realtek.com). Opis: RtlS5Wake.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Rtl

Co to jest GameBar.exe?

Proces znany jako GameBar.exe należy do oprogramowania Xbox.Apps.GamingOverlay lub GameBar firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny GameBar.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. GameBar.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” - głównie C: \ Program Files \ WindowsApps \ Microsoft.XboxGamingOv

Co to jest iaStorA?

Oryginalny plik iaStorA.sys to składnik oprogramowania Intel Rapid Storage Technology firmy Intel . Technologia Intel Rapid Storage to rozwiązanie pamięci masowej wspierane przez technologię Intel Smart Response. IaStorA.sys to plik sterownika skojarzony z technologią Intel Rapid Storage. Ten sterownik systemu Windows pozwala komputerowi komunikować się ze sprzętem lub podłączonymi urządzeniami i nie jest znany z powodowania żadnych zagrożeń. Technologia

Co to jest SmartByteTelemetry.exe?

Proces znany jako SmartByteTelemetry należy do oprogramowania SmartByte Drivers and Services firmy DELL (www.dell.com). Opis: SmartByteTelemetry.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. SmartByteTelemetry.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” - często jest to C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ . Znane r

Jak usunąć wirusa SSFK

Proces SSFK.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Redmonder należy do oprogramowania Downloader autorstwa Beijing Xingyunwang Technology Co. Opis: plik SSFK.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Plik SSFK.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (głównie C: \ Program Files (x86) \ SFK \ ). Znane rozm

Co to jest sipnotify.exe?

Proces znany jako sipnotify należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny plik sipnotify.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. Plik sipnotify.exe znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32. Rozmiar pliku w systemie Windows 10/8/7 / XP wynosi 288 768 bajtów. Plik s

Co to jest SIHClient.exe?

Proces znany jako Klient SIH należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny plik SIHClient.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. SIHClient.exe znajduje się w niemożliwym do zidentyfikowania folderze. Rozmia

Co to jest SurSvc.exe?

Proces SurSvc.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Raport zużycia systemu Intel® należy do oprogramowania Raport zużycia systemu Intel® lub Program poprawy wydajności komputera Intel® lub Narzędzie aktualizacji sterowników Intel® lub Raport użytkowania systemu Intel® SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK firmy Intel® Software Development Products. Opis: plik Su

Co to jest DISM.exe?

Oryginalny plik DISM.exe to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Microsoft Windows to system operacyjny. Wdrażanie Obsługa i zarządzanie obrazowaniem to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do obsługi i przygotowania obrazów dla systemu operacyjnego. DISM.exe

Co to jest 0.dat?

Proces znany jako 0.dat należy do oprogramowania nieznanego przez NVIDIA (www.nvidia.com). Opis: 0.dat nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. 0.dat znajduje się w podfolderze folderu profilu użytkownika (głównie C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Local \ NVIDIA \ NvBackend \ DAO \ 25690003 \ ). Znane

Co to jest NTFS?

Oryginalny plik ntfs.sys jest składnikiem oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Microsoft Windows to system operacyjny. System plików nowej technologii jest domyślnym menedżerem plików z rodziny Windows NT. Ntfs.sys to plik skojarzony z systemem NTFS i nie stanowi zagrożenia dla komputera. Nowa

Co to jest Wibukey?

Proces znany jako WIBU-KEY Windows NT Kernel Driver należy do oprogramowania WIBU-KEY Software Protection System firmy WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Opis: Wibukey.sys nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik Wibukey.sys znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32 \ drivers. Zn

Jak usunąć wirusa KMS Connection System

Proces KMS Connection System.exe nie zawiera informacji o jego autorze. Opis: KMS Connection System.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Program KMS Connection System.exe znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32 lub czasami w podfolderze C: \ Windows. Rozmiar pliku w systemie Windows 10/8/7 / XP wynosi 98 304 bajtów. Br

Co to jest UniKey.exe?

Proces UniKey.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako UniKey 4.0.8 Final lub Unikey_4_0 należy do oprogramowania UniKey lub UniKey 4.0.8 Final od UniKey. Opis: UniKey.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik UniKey.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (głównie C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ lub C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ UniKey 4.0.8 Ostatec

Co to jest minecraft.exe?

Proces znany jako program uruchamiający Minecraft należy do oprogramowania Minecraft firmy Mojang. Opis: Minecraft.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik minecraft.exe znajduje się w podfolderze folderu „Dokumenty” użytkownika lub czasami w podfolderze „C: \ Program Files” (np. C: \ Users \

Co to jest AutoIt3.exe?

Oryginalny plik AutoIt3.exe to składnik oprogramowania AutoIt v3 Script firmy AutoIt Team . AutoIt v3 to język skryptowy zaprojektowany do automatyzacji i symulacji naciśnięć klawiszy, ruchu myszy i manipulacji oknem / kontrolami. AutoIt3.exe uruchamia program AutoIt v3. Nie jest to niezbędny proces dla systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli wiadomo, że powoduje problemy. AutoIt to

Co to jest pZLib.exe?

Proces PZLib.exe w Menedżerze zadań Windows Wydaje się, że proces znany jako pZLib v3 należy do oprogramowania pZLib v3 autorstwa Razor12911. Opis: PZLib.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. PZLib.exe znajduje się w podfolderze folderu Windows dla plików tymczasowych lub czasami w podfolderze „C: \ Program Files” - na przykład C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Local \ Temp \ is-GI47A.tmp \ . Znane

Co to jest mbbservice.exe?

Oryginalny plik mbbservice.exe jest komponentem programowym usługi Mobile HiLink Broadband Background Controller Service firmy Huawei Technologies Co., Ltd. Ta usługa Windows jest automatycznie instalowana przez modemy szerokopasmowe Huawei 3G / LTE USB i służy do automatycznego łączenia się z lokalną siecią komórkową. Można go

Co to jest msvcp140.dll?

Proces znany jako Microsoft® C Runtime Library należy do oprogramowania Microsoft Visual Studio (wersja 2017, 2015) lub Microsoft Visual C (wersja 2015 x86 Minimum) firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Msvcp140.dll nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Pl

Co to jest DriverPackNotifier.exe?

Proces DriverPackNotifier.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Software and Drivers lub DriverPack Notifier należy do oprogramowania DriverPack Solution autorstwa Kuzyakova Artura Wiaczesławowicza IP. Opis: DriverPackNotifier.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik

Co to jest ChromeSetup.exe?

Oryginalny plik ChromeSetup.exe jest komponentem programowym Google Chrome firmy Google . Google Chrome to darmowa wieloplatformowa przeglądarka internetowa oparta na silniku Chromium. ChromeSetup.exe uruchamia proces instalujący przeglądarkę Google Chrome. To nie jest krytyczny składnik systemu Windows i powinien zostać usunięty, jeśli wiadomo, że powoduje problemy. Google

Co to jest tcpip?

Oryginalny plik tcpip.sys to składnik oprogramowania TCP / IP firmy Microsoft . Transmission Control Protocol Protokół internetowy to biblioteka reguł używanych do łączenia urządzeń w Internecie. Tcpip.sys to plik skojarzony z TCP / IP i nie powoduje żadnych szkód w komputerze. Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy to zestaw protokołów komunikacyjnych, które pomagają łączyć urządzenia sieciowe w Internecie. Ten zestaw zasad i pr

Co to jest dpinst.exe?

Proces Dpinst.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Aplikacja do zdalnego sterowania TeamViewer należy do oprogramowania TeamViewer firmy TeamViewer GmbH (www.teamviewer.com). Opis: Dpinst.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Pli

Co to jest Plugin.exe?

Proces Plugin.exe w Menedżerze zadań Windows Proces należy do oprogramowania Remote Service Application lub Utility Common Driver od Cat Dog lub Sale Tube lub Express Find lub Middle Rush lub Hard Paint lub Golden Dock lub Great Find lub Razor Web lub Arctic World lub Jazz Spot lub High Stairs lub Bronze Aid lub Record Page lub Pop Bubbles. O

Co to jest sysnetwk.exe?

Proces Sysnetwk.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Windows System Network Core Module wydaje się należeć do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Sysnetwk.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Sysnetwk.exe zn

Co to jest mbam-setup.exe?

Oryginalny plik mbam-setup.exe to składnik oprogramowania Malwarebytes Anti-Malware firmy Malwarebytes . „Mbam-setup.exe” to wykonywalny plik instalacyjny do zainstalowania Malwarebytes Anti-Malware, który można pobrać z ich strony internetowej. Wykonuje się z „C: \ Users \% USERNAME% \ Downloads” lub „... \ Desktop”,

Co to jest ggdllhost.exe?

Oryginalny plik ggdllhost.exe jest komponentem oprogramowania Garena + firmy Garena Online . Garena + to klient tytułowego portalu internetowego, który zapewnia dostęp do gier online dla wielu graczy. Ggdllhost.exe uruchamia proces hosta, który jest krytyczny dla działania Garena +. Nie jest to niezbędny proces systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli powoduje problemy. Garena +

Co to jest LockAppHost.exe?

Proces LockAppHost.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako LockAppHost należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny plik LockAppHost.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. LockAppHost.exe znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32. Znane r

Co to jest PubMonitor.exe.temp?

Proces znany jako PubMonitor lub UninstallMontior należy do oprogramowania IObit Uninstaller lub Advanced SystemCare (wersja 12) firmy IObit (www.iobit.com). Opis: PubMonitor.exe.temp nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. PubMonitor.exe.temp znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” - w większości przypadków C: \ Program Files (x86) \ IObit \ Smart Defrag \ Pub \ lub C: \ Program Files (x86) \ IObit \ IObit Malware Fighter \ pub \ . Znane roz

Co to jest nsbu.exe?

Oryginalny plik nsbu.exe jest komponentem programowym Norton Security with Backup by Symantec . Norton Security with Backup to wieloplatformowy pakiet oprogramowania do bezpieczeństwa i optymalizacji wydajności. Nsbu.exe uruchamia program Norton Security with Backup. Nie jest to istotny proces systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli wiadomo, że stwarza problemy. Norton

Co to jest McUICnt.exe?

Oryginalny plik McUICnt.exe jest składnikiem oprogramowania McAfee Security Scan Plus firmy McAfee LLC . „McUICnt.exe” zapewnia „Kontener interfejsu użytkownika HTML” dla ekranów interfejsu użytkownika więcej niż jednego oprogramowania McAfee. Jest to często związane z Security Scan Plus, bezpłatnym narzędziem, które często pobiera się z produktami innych firm (często Adobe Flash), jeśli pole wyboru zgody nie jest wyczyszczone. Jednak inne produkty

Co to jest HkeyTray.exe?

Oryginalny plik HkeyTray.exe jest komponentem programowym Hotkey firmy Clevo . Skrót to program, który pozwala użytkownikom mapować i dostosowywać skróty klawiaturowe. HkeyTray.exe uruchamia proces zasobnika systemowego dla skrótu. Nie jest to istotny proces dla systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli wiadomo, że stwarza problemy. Program to

Co to jest sdxhelper.exe?

Proces znany jako Microsoft Office SDX Helper należy do oprogramowania Microsoft Office (wersja 365 - en-us, 365 ProPlus - fr-fr) lub Microsoft Office Home and Student (wersja 2016) lub Microsoft Office Professional Plus (wersja 2019) lub Microsoft Office Udostępniony (wersja 64-bitowa) przez Microsoft (www.m

Jak usunąć wirusa Flashplayer

Większość programów antywirusowych identyfikuje Flashplayer.exe jako złośliwe oprogramowanie - np. Kaspersky określa go jako Trojan-Spy.Win32.SpyEyes.ibc , a Microsoft identyfikuje go jako Trojan: Win32 / Remhead . Plik flashplayer.exe jest komponentem programowym Adobe Flash Player firmy Adobe Systems . Adobe

Jak usunąć wirusa Google

Proces Google.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako ronimDATA należy do oprogramowania ronimDATA lub WinSCP lub aedzloeQhPUug7ui1 lub bo ° suf3? DU przez bm0preU8cM lub aAZIrmmlqMhpQ. Opis: Google.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. Google.exe znajduje się w folderze Windows dla plików tymczasowych. Znane

Co to jest api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL?

Proces znany jako ApiSet Stub DLL należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System lub Microsoft Visual C (wersja 2015 x86 Minimum) firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. A

Co to jest MsMpEng.exe?

Oryginalny plik MsMpEng.exe to składnik oprogramowania Windows Defender firmy Microsoft Corporation . „MsMpEng.exe” jest podstawowym plikiem wykonywalnym Microsoft do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Wykonuje rzeczywiste skanowanie ochronne w tle w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i robaków plików, które wykrywa jako niedawno utworzone lub zaktualizowane. Jest używan

Co to jest NeroStartSmart.exe?

Oryginalny plik NeroStartSmart.exe jest składnikiem oprogramowania Nero StartSmart firmy Ahead Software AG lub Nero AG . „NeroStartSmart.exe” to plik systemu Windows, który uruchamia i obsługuje łatwe w obsłudze menu oprogramowania Nero. Zasadniczo wyświetla wszystkie produkty Nero w pakiecie oprogramowania w jednej głównej konsoli w stylu uruchamiania dla łatwego dostępu. Może to obej

Co to jest Droid4X.exe?

Proces Droid4X.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Droid4X należy do oprogramowania Droid4X firmy Haiyu Dongxiang Co. Opis: Droid4X.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Plik Droid4X.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (zwykle C: \ Program Files (x86) \ Droid4X \ ). Znane ro

Co to jest msvcr100.dll?

Proces znany jako Microsoft® C Runtime Library należy do oprogramowania Microsoft Visual Studio (wersja 2010) lub Microsoft Office Professional Plus (wersja 2013) lub Microsoft XNA Framework Redistributable lub Microsoft Visual C (wersja 2010 x86) lub Qualcomm Atheros Bluetooth Suite firmy Microsoft ( www.m

Co to jest OSBuddy.exe?

Proces OSBuddy.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako OSBuddy.exe należy do oprogramowania nieznanego przez Automaton Software. Opis: OSBuddy.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik OSBuddy.exe znajduje się w podfolderze folderu profilu użytkownika (wspólny to C: \ Users \ USERNAME \ Desktop \ lub C: \ Users \ USERNAME \ Downloads \ ). Znane

Co to jest UnrealCEFSubProcess.exe?

Proces znany jako UnrealCEFSubProcess należy do oprogramowania Epic Games Launcher lub Unreal Engine firmy Epic Games. Opis: UnrealCEFSubProcess.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik UnrealCEFSubProcess.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (zwykle C: \ Program Files (x86) \ Epic Games \ Launcher \ Engine \ Binaries \ Win64 \ ). Znane

Co to jest GfxUI.exe?

Oryginalny plik GfxUI.exe jest komponentem oprogramowania Intel Onboard High Definition Video firmy Intel Corporation . „GfxUI.exe” jest jednym z plików sterowników kontrolujących graficzny interfejs użytkownika systemu Windows (GUI) dla wbudowanej karty graficznej HD firmy Intel. Aby odinstalować go z systemu Windows 7, użyj okna „Zarządzanie komputerem” (Start / [kliknij prawym przyciskiem myszy] Komputer / Zarządzaj / Menedżer urządzeń / Karta graficzna). Można go również

Co to jest usbstor?

Proces znany jako USB Class Storage Class Driver należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny usbstor.sys jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. Usbstor.sys znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32 \ drivers. Znane

Co to jest firefox.exe?

Oryginalny plik firefox.exe jest komponentem programowym Mozilla Firefox firmy Mozilla . Mozilla Firefox to darmowa przeglądarka internetowa typu open source. Firefox.exe uruchamia aplikację Mozilla Firefox. Nie jest to niezbędny proces systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli wiadomo, że stwarza problemy. Mozilla

Co to jest TrackerUpdate.exe?

Proces TrackerUpdate.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Tracker Update należy do oprogramowania Tracker Update firmy Tracker Software Products (Kanada). Opis: TrackerUpdate.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Plik TrackerUpdate.exe znajduje się w podfolderze „C: \ ProgramData” (zwykle C: \ ProgramData \ Tracker Software \ TrackerUpdate \ lub C: \ Program Files \ Tracker Software \ Update \ ). Znane ro

Co to jest SideSync.exe?

Proces SideSync.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako SideSync (wersja 4.) należy do oprogramowania Samsung SideSync firmy Samsung Electronics CO., LTD (www.samsung.com). Opis: SideSync.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. SideSync.exe

Co to jest HPAudioSwitch.exe?

Proces znany jako HPAudioSwitch należy do oprogramowania HP Audio Switch firmy HP (www.hp.com). Opis: HPAudioSwitch.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik HPAudioSwitch.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (ogólnie C: \ Program Files (x86) \ HP \ HPAudioSwitch \ ). Znane r

Co to jest WinPKG.exe?

Proces znany jako Instalator pakietów dla „Środowiska wykonawczego All in One należy do oprogramowania nieznanego przez Sereby. Opis: WinPKG.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik WinPKG.exe znajduje się w podfolderze C: \ Windows (zwykle C: \ Windows \ Temp \ NET \ ). Znane

Co to jest dxdiag.exe?

Oryginalny plik dxdiag.exe to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Windows to seria systemów operacyjnych opracowanych przez Microsoft. Narzędzie diagnostyczne DirectX to narzędzie diagnostyczne, które służy do testowania funkcji DirectX w systemie operacyjnym Windows. Dxdiag.exe to

Co to jest mmc.exe?

Oryginalny plik mmc.exe to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Microsoft Windows to system operacyjny. Microsoft Management Console to interfejs, który pozwala użytkownikom konfigurować i monitorować swój system. Mmc.exe to niezbędny plik systemu Windows, który jest składnikiem konsoli zarządzania i nie stanowi zagrożenia dla systemu. Microsoft

Co to jest SynTP?

Oryginalny plik SynTP.sys jest komponentem programowym Synaptics Pointing Device firmy Synaptics . Urządzenia wskazujące Synaptics umożliwiają czułość na dotyk na urządzeniach takich jak laptopy, ekrany dotykowe i specjalne klawiatury. SynTP.sys to sterownik systemowy dla urządzenia wskazującego Synaptics. Nie jest

Co to jest MSIRegister.exe?

Proces MSIRegister.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako MSI Register należy do oprogramowania MSIRegister lub MSI Register Application firmy Micro-Star INT'L CO., LTD (www.msi.com). Opis: MSIRegister.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. MSI

Co to jest AwesomiumProcess.exe?

Oryginalny plik AwesomiumProcess.exe to składnik oprogramowania Awesomium firmy Khrona, LLC . „Awesomiumprocess.exe” jest częścią rdzenia Awesomium przez Awesomium Technologies LLC. Jest to proces „piaskownicy”, aby uniknąć awarii systemu w przypadku niepowodzenia GUI lub menu ekranowych gry lub aplikacji. Nie jest jas

Co to jest installer.exe?

Oryginalny plik installer.exe to składnik oprogramowania Awola Anti Spyware firmy Awola . Awola Anti Spyware to nieuczciwy program bezpieczeństwa zaprojektowany do wyświetlania fałszywych alertów bezpieczeństwa w celu nakłonienia ludzi do zakupu pełnej wersji programu. Installer.exe instaluje program Awola Anti Spyware. Nie je

Co to jest aswMonFlt?

Oryginalny plik aswMonFlt.sys jest składnikiem oprogramowania Avast Antivirus firmy AVAST Software . Avast Antivirus to program zabezpieczający, który chroni komputery przed złośliwym oprogramowaniem, wirusami, trojanami i robakami komputerowymi. AswMonFlt.sys jest częścią komponentu monitorującego system plików, który jest częścią programu Avast Antivirus. Nie jest to

Co to jest DTLite.exe?

Oryginalny plik DTLite.exe jest komponentem programowym DAEMON Tools Lite firmy Disc Soft . DAEMON Tools to emulator dysku wirtualnego dla platform Windows i Mac OS. DTLite.exe uruchamia Daemon Tools Lite. Wyłączenie lub usunięcie tego pliku może powodować problemy podczas uruchamiania DAEMON Tools. Nar

Jak usunąć wirusa NsGpuCNMiner

Stosunkowo mało wiadomo na temat tego procesu zgodnie z następującymi specyfikacjami technicznymi. Opis: NsGpuCNMiner.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. Plik NsGpuCNMiner.exe znajduje się w podfolderze folderu „Dokumenty” użytkownika. Rozmiar pliku w systemie Windows 10/8/7 / XP wynosi 4 903 424 bajtów. Brak infor

Co to jest msxml4.dll?

Oryginalny plik msxml4.dll to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Windows to system operacyjny opracowany przez Microsoft. Podstawowe usługi Microsoft XML (MSXML) obejmują szereg usług, które umożliwiają aplikacjom tworzenie aplikacji opartych na języku XML w systemie Windows. Msxml4

Co to jest OVRServer_x64.exe?

Proces OVRServer_x64.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako OVR Service lub 64681-public TCID: 184145 należy do oprogramowania OVR Service lub Oculus Runtime firmy Oculus VR lub Facebook Technologies. Opis: OVRServer_x64.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Pli

Co to jest svhost.exe?

Proces Svhost.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Microsoft Server lub OMkPcIZH9W lub No Mans Sky Setup lub Doi lub PauloGloria Citroen SteenBairdAlsatian AnalectsKnowles lub cdjkjo n lub svchost należy do oprogramowania Microsoft Server lub VHZHkE9W lub OMkPcIZH9W lub No Mans Sky lub Windows lub Kellogg Semiramis Lombard Rushmore Columbia Sudanese Rocco Atwater lub Doi lub xda fojdsshz cdjkjo n przez V0q0H5 lub www.mi

Co to jest ApCent.exe?

Oryginalny plik ApCent.exe jest częścią oprogramowania App Center firmy Gigabyte . APP Center to panel sterowania umożliwiający dostęp do aplikacji Gigabyte. ApCent.exe uruchamia Gigabyte APP Center. Ta aplikacja może być bezpiecznie usunięta, jeśli nie jest wymagana przez funkcję Dodaj / Usuń programy. Gigabyte A

Co to jest PHotkey.exe?

Proces PHotkey.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako OEM Hotkey lub Pegatron Hotkey należy do oprogramowania PHotkey firmy Pegatron lub PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.com). Opis: PHotkey.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. PHotkey.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” - głównie C: \ Program Files (x86) \ PHotkey \ . Znane rozm

Co to jest fifazf.exe?

Proces Fifazf.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako FIFA Online (wersja 3) należy do oprogramowania Garena - FIFA ONLINE (wersja 3 (Tajlandia), 3 (angielski)) lub FIFA Online (wersja 3) Electronic Arts Seoul Studio. Opis: Fifazf.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Pli

Czym jest plik SharewareOnSale Notifier.exe?

Proces znany jako SharewareOnSale Daily Giveaway Notifier lub SharewareOnSale Notifier należy do oprogramowania SharewareOnSale Notifier firmy Azadi Network. Opis: SharewareOnSale Notifier.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. SharewareOnSale Notifier.exe znajduje się w podfolderze „C: \ ProgramData” - głównie C: \ ProgramData \ SharewareOnSale Notifier \ . Znane ro

Co to jest ping.exe?

Oryginalny plik ping.exe to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Windows to rodzina rodzin systemów operacyjnych opracowana przez Microsoft. Ping.exe to plik, który uruchamia funkcję Ping w systemie Windows i nie stanowi zagrożenia dla komputera. Wydany 32 lata temu i dostępny w 137 językach, Windows reprezentuje grupę rodzin systemów operacyjnych opracowanych, sprzedawanych i obsługiwanych przez Microsoft. Kiedyś m

Co to jest MediaCreationTool.exe?

Oryginalny plik MediaCreationTool.exe to składnik oprogramowania Microsoft Media Creation Tool firmy Microsoft . Windows to seria rodzin systemów operacyjnych opracowana przez Microsoft. Narzędzie Windows Media Creation Tool to instalator dla systemu Windows 10. MediaCreationTool.exe to plik, który uruchamia narzędzie Windows Media Creation Tool i nie stanowi zagrożenia dla komputera. Narz

Co to jest HiSuite.exe?

Proces HiSuite.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Huawei PC Suite należy do oprogramowania HiSuite firmy Huawei lub Huawei Technologies Co. (www.huawei.com). Opis: HiSuite.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. HiSuite.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” - na przykład C: \ Program Files (x86) \ HiSuite \ . Znane roz

Co to jest CodeMeterCC.exe?

Proces CodeMeterCC.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako CodeMeter Control Center należy do oprogramowania CodeMeter Runtime Kit lub Support Key Ignition Key Support lub CodeMeter Control Center lub Reason Ignition Key Support firmy WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Opis: CodeMeterCC.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Cod

Co to jest Storahci?

Oryginalny plik storahci.sys to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Windows to seria rodzin systemów operacyjnych opracowana przez Microsoft. Storahci.sys to plik skojarzony z kontrolerem Microsoft AHCI i nie powoduje żadnych problemów z komputerem. Wydany w 1985 roku i dostępny w 133 językach, Windows reprezentuje kilka rodzin systemów operacyjnych opracowanych, sprzedawanych i obsługiwanych przez Microsoft. Kontro

Co to jest SecurityHealthSystray.exe?

Proces znany jako ikona powiadomienia Windows Security lub SecurityHealth należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny plik SecurityHealthSystray.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. SecurityHealthSystray.exe z

Co to jest cldflt?

Proces znany jako Cloud Files Mini Filter Driver należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny plik cldflt.sys jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. Cldflt.sys znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32 \ drivers. Rozmi

Co to jest AI Suite II.exe?

Proces znany jako AI Suite II należy do oprogramowania AI Suite II firmy ASUSTeK Computer (www.asus.com). Opis: AI Suite II.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik AI Suite II.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (głównie C: \ Program Files (x86) \ ASUS \ AI Suite II \ ). Znane ro

Co to jest wusa.exe?

Oryginalny plik wusa.exe to składnik oprogramowania Microsoft Windows firmy Microsoft . Microsoft Windows to system operacyjny. Zadaniem samodzielnego instalatora Windows Update jest instalowanie pakietów aktualizacji. Wusa.exe rozszerza zawartość pliku pakietu aktualizacji (.msu) i jest niezbędnym plikiem systemu Windows, który nie powoduje żadnych szkód dla komputera. Autono

Jak usunąć wirusa Issas

Proces ten zawiera wszelkie ważne informacje o jego producencie. Opis: Issas.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. Issas.exe znajduje się w folderze C: \ Windows \ System32. Rozmiar pliku w systemie Windows 10/8/7 / XP wynosi 1636138 bajtów. Program ma widoczne okno. Pro

Co to jest NoxVMHandle.exe?

Proces NoxVMHandle.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako NoxVMHandle Frontend lub Nox lub NoxVMHandle Sound Controller należy do oprogramowania BigNox VM VirtualBox firmy BigNox lub Duodian Online Technology Co. lub Beijing Duodian Online Science and Technology Co. Opis: NoxVMHandle.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Pli

Co to jest mysqld.exe?

Proces Mysqld.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako MySQL Server (wersja 5.1, 5.6, 5.5, 5.7, 8.0) lub MySQL lub WampServer (wersja 2.5, 2.2) lub Remote Access DB lub MySQL Server lub CONNECT lub joomlaMySQL lub NVMS-SRV-DB należy do oprogramowania MySQL Server lub XAMPP lub NVMS5 Standard Edition lub AppServ lub WampServer lub Squeezebox Server lub ProcessMaker lub Bitnami WordPress Stack lub Bitnami WAMP Stack lub MySQL Database Server lub Multicraft lub Dell Remote Access lub Wampserver64 przez Oracle (www.or

Jak usunąć wirusa sxstrace

Proces znany jako A Way Out lub SHAlloca Dynamic Link Library wydaje się należeć do oprogramowania AWayOut lub API klienta Steam przez nieznane. Opis: Sxstrace.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. Sxstrace.exe znajduje się w niemożliwym do zidentyfikowania folderze. Rozmi

Co to jest mscorsvw.exe?

Oryginalny plik mscorsvw.exe jest komponentem programowym Microsoft .NET Framework Optimization Service firmy Microsoft Corporation . Usługa optymalizacji .NET Framework firmy Microsoft (mscorsvw.exe) działa w tle, aby Generator kodu natywnego (NGEN.exe) konwertował procedury biblioteki .NET Framework na kod maszynowy, dzięki czemu aplikacje napisane dla .NET

Co to jest ose.exe?

Oryginalny plik ose.exe to składnik oprogramowania Microsoft Office firmy Microsoft . Windows to system operacyjny. Usługi Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) to menedżer aktualizacji dla kilku programów Microsoft, w tym MS Office. OSE.exe to plik, który pozwala WSUS dystrybuować aktualizacje do pakietu Microsoft Office i nie wyrządza żadnej szkody na twoim komputerze. Wcześn

Co to jest avp.exe?

Oryginalny plik avp.exe jest częścią oprogramowania Kaspersky Internet Security firmy Kaspersky Lab . „Avp.exe” jest usługą systemową Windows i jest głównym wykonywalnym procesem w wielu produktach antywirusowych firmy Kaspersky Lab (np. Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security), które instalują ją pod „C: \ Program Files \ Kaspersky Labs \ Kaspersky% product-name%. ” Wymagany jest

Co to jest QMEmulatorService.exe?

Proces znany jako Tencent (www.tencent.com/i). Opis: QMEmulatorService.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik QMEmulatorService.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” lub czasami w podfolderze folderu profilu użytkownika (zwykle C: \ Program Files \ TxGameAssistant \ AppMarket \ ). Znane

Co to jest mbae64?

Oryginalny plik mbae64.sys jest komponentem programowym Malwarebytes Anti-Exploit firmy Malwarebytes . Malwarebytes Anti-Exploit to program zabezpieczający, który usuwa exploity oprogramowania. Mbae64.sys to plik systemowy skojarzony z oprogramowaniem Malwarebytes 3.0 Premium i nie powoduje żadnych zagrożeń dla komputera. Mal

Co to jest YunDetectService.exe?

Oryginalny plik YunDetectService.exe jest składnikiem oprogramowania Baidu Yun Guanjia firmy Baidu . Baidu Yun Guanjia to menedżer pobierania, który ułatwia przesyłanie plików do iz dysku w chmurze Baidu Yun Pan. Yundetectservice.exe uruchamia proces niezbędny dla Baidu Yun Guanjia. Ten program nie jest zalecany i może być bezpiecznie odinstalowany, jeśli nie jest wymagany. Baidu Yu

Co to jest FacebookGameroom.exe?

Oryginalny plik FacebookGameroom.exe jest komponentem oprogramowania Facebook Gameroom firmy Facebook . Facebook Gameroom to portal gier i platforma dostarczania. FacebookGameroom.exe uruchamia aplikację Facebook Gameroom. To nie jest składnik systemu Windows i można go bezpiecznie usunąć. Facebook Gameroom to usługa gier dla komputerów z systemem Windows oferowana przez Facebook. Usług

Co to jest WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe?

Proces znany jako WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe należy do oprogramowania Microsoft Windows Operating System firmy Microsoft (www.microsoft.com). Opis: Oryginalny WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe jest ważną częścią systemu Windows i rzadko powoduje problemy. Plik

Co to jest DDVDataCollector.exe?

Proces znany jako Dell Data Vault Data Collector Service należy do oprogramowania Dell Data Vault lub Dell Data Vault Collector firmy Dell (www.dell.com). Opis: DDVDataCollector.exe nie jest niezbędny dla systemu Windows i często powoduje problemy. DDVDataCollector.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files” - zwykle C: \ Program Files \ Dell \ DellDataVault \ . Znane

Co to jest GameClient.exe?

Proces znany jako Night GameClient należy do oprogramowania nieznanego przez Infiplay lub Cryptic Studios. Opis: GameClient.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. GameClient.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files”. Znane rozmiary plików w systemie Windows 10/8/7 / XP to 2 059 504 bajtów (66% wszystkich wystąpień) lub 13 179 660 bajtów. Brak inform

Co to jest Atikmpag?

Oryginalny plik atikmpag.sys jest komponentem programowym kart graficznych ATI firmy AMD . Atikmpag.sys to sterownik jądra zainstalowany z kartami graficznymi ATI. Sterownik jądra działa bezpośrednio z systemem operacyjnym i dlatego musi działać w bardzo stabilnym środowisku. Usunięcie tego sterownika może spowodować, że aplikacja nie będzie mogła działać poprawnie. Usuń program

Co to jest CrashMailer_64.exe?

Proces CrashMailer_64.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako CrashMailer_64.exe należy do oprogramowania Overwatch lub WinRAR firmy Blizzard Entertainment (blizzard.com). Opis: CrashMailer_64.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Plik CrashMailer_64.exe znajduje się w podfolderze „C: \ Program Files (x86)” (głównie C: \ Program Files (x86) \ Overwatch \ ErrorReporting \ x64 \ ). Znane rozm

Co to jest HDSentinel.exe?

Proces HDSentinel.exe w Menedżerze zadań Windows Proces znany jako Hard Disk Sentinel Engine lub Hard Disk Sentinel należy do oprogramowania Hard Disk Sentinel PRO lub Hard Disk Sentinel firmy HDS Węgry (www.hdsentinel.com). Opis: HDSentinel.exe nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. Plik

Co to jest Super-Charger.exe?

Oryginalny plik Super-Charger.exe to składnik oprogramowania MSI Super-Charger firmy MSI . MSI Super-Charger to narzędzie do przekierowywania zasilania w systemach Windows. Super-Charger.exe uruchamia aplikację Super-Charger. Nie jest to istotny proces systemu Windows i można go wyłączyć, jeśli wiadomo, że stwarza problemy. Aplikac

Co to jest s768.exe?

Proces S768.exe w Menedżerze zadań Windows Wydaje się, że proces znany jako safe_urls768 należy do oprogramowania Browser-Security firmy Vondos Media GmbH. Opis: S768.exe nie jest niezbędny w systemie Windows i często powoduje problemy. Plik s768.exe znajduje się w podfolderze folderu profilu użytkownika lub czasami w podfolderze „C: \ Program Files” (głównie C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Browser-Security \ ). Rozmiar pliku

Co to jest aswSP?

Proces znany jako avast! moduł autoochrony należy do oprogramowania avast! System antywirusowy lub avast! Antywirus firmy ALWIL Software (www.avast.com) lub AVAST Software (www.avast.com). Opis: AswSP.sys nie jest niezbędny dla systemu operacyjnego Windows i powoduje stosunkowo niewiele problemów. As